Społeczna odpowiedzialność biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu
“Myśl globalnie, działaj lokalnie” – powiedział kiedyś René Jules Dubos, francuski mikrobiolog, agronom i ekolog. Zdanie to stało się mottem ekologów i alterglobalistów, zaangażowanych w działania skupione na lokalnych ekosystemach i społecznościach. Kierują się nim także firmy realizujące strategię CSR, świadczącą o ich odpowiedzialnym podejściu do miejsca, w którym np. prowadzą swój biznes.
CSR, czyli Corporate Social Responsibility (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) to świetny sposób na public relations, w której będzie miejsce na wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, współorganizowanie imprez edukacyjnych i prozdrowotnych z instytucjami publicznymi oraz przyznawanie stypendiów uzdolnionym uczniom i młodym naukowcom. Może więc warto zaangażować się w CSR, pamiętając jednocześnie o klasycznej reklamie w mediach oraz reklamie na Facebooku i Google? Najlepsze rozwiązania mają całościowy charakter.
Reklama w Google
Reklama na Facebooku
Public relations